Tag Archives: ترفند

حالت امن مرورگر

  اگر می خواهید در هنگام وبگردی، اثری از شما باقی نماند، در گوگل کروم کلیدهای Ctrl+Shift+N را بزنید تا حالت امن مرورگر باز شود.