دوره آموزش کاربردی هفت مهارت ویژه بازارکار

کامل ترین آموزش جهت ورود به بازار کار

ویژگی های دوره:

پیشنیاز: ندارد

مدت زمان آموزش:   ۲۱ جلسه ۱۲۰ دقیقه     (۴۲ ساعت )

برگزاری کارگاه:  به صورت کاملا عملی

مدرس: خانم مهندس عبداللهی

شهریه دوره : ۵۱۰ هزار تومان