از آنجایی که یکی از اهداف این واحد آموزشی، آماده کردن کاراموزان برای اشتغال است، پروژه هایی برای تثبیت مطالب آموزشی و ارائه نکاتی ویژه بازارکار در نظر گرفته شده است.

در صورت تمایل لینک ها دانلود کنید. لازم به ذکر است که، در هر لینک فایلی برای هر مبحث به طور مجزا در نظر گرفته شده است.پس از دانلود لینک ها، فایل ها را با دقت بررسی کرده و با توجه به سوالات، فایل خود را آماده نموده و برای این واحد آموزشی به آدرس s.abdollahi8488@gmail.com ارسال کنید.

این مرکز فایل ها را بررسی کرده، در صورت یافتن اشکالات، با شما تماس خواهد گرفت و جلسه ای تحت عنوان رفع اشکال تنظیم خواهد کرد.     موفق و پیروز باشید.

 

Microsoft Word

Microsoft Excel

Advanced Microsoft Excel

Microsoft Access

Advanced Microsoft Access

Microsoft PowerPoint